Om företaget

Krokvågs Skogstjänst startades 1995 av Per Ledin. Företaget finns i Östra Jämtland ca 10 km från Hammarstrand i byn – som också återfinns i företagsnamnet – Krokvåg.

Den huvudsakliga verksamheten är skogsplantering, röjning tex ungskogsröjning och med start i år rågångsmärkning. Krokvågs Skogstjänst är ett expansivt företag som har 1 anställd på heltid samt 10 halvtider. Under högsäsong växer företaget och ha ca 30-40 anställda.

Idag har vi jobb i mellannorrland främst Jämtland/Härjedalen men även Ångermanland och Västernorrland. Våra kunder är Jämtlamell, SCA, Skogssällskapet, Svea skog, Arnsjö skog och mark konsult AB, Person Invest, Norrskog mfl.

Krokvågs Skogstjänst är ett stabilt företag som fått växa under åren. Vår styrka är att vi använder bra material och råvaror, att vi har en pålitlig och duktig personal samt att vi kan vara flexibla när det gäller lösningar för våra kunder.

Per Ledin, ägare av Krokvågs Skogstjänst startade företaget 1995 efter en lång erfarenhet inom skogbranschen. Han är född och uppvuxen i Krokvåg. Efter att utbildningen på Skogsbruksskolan i Halåsen har han jobbat i skogen. Per Ledin jobbar även som virkesmätare delar av året. Idag har han lyckats skapa ett stabilt och expansivt företag i Jämtland med goda framtidsutsikter.

Lyckat samarbete
Vi har Norrplant som samarbetspartner. De ser till att vi får bra plantor att erbjuda våra kunder. De sår ett frö för framtiden och vi ser till att plantan växer upp och får en bra start. Se mer på Norrplant