Våra tjänster

Krokvågs Skogstjänst kan erbjuda dig som skogsägare eller skogsföretag skogsvård av olika slag.

Vi har lång erfarenhet av skogsplantering, röjning tex ungskogsröjning, rågångar och plantinventering.

Vi kan anpassa våra tjänster till dina behov.

Många plantor blir det…
År, Antal satta plant
2005 4 miljoner
2006 4,5 miljoner
2007 4 miljoner
2008 4,5 miljoner
2009 5 miljoner
2010 5,5 miljoner
2011 6 miljoner